PŘEPIS ZÁVĚREČNÉHO ROZHOVORU S ALENOU VITÁSKOVOU Z 31.7.2017

Esplanade

Paní předsedkyně, na co jste opravdu pyšná a co se Vám povedlo za dobu Vašeho působení v úřadě?

Pyšná jsem na spoustu věcí, ale vyjmenuju aspoň ty nejdůležitější: Povedlo se nám zastavit rozšiřování podpory pro obnovitelné zdroje a také zastavit podporu pro zdroje nové. Tím jsme snížili povinné platby pro konečného spotřebitele, pro nás pro všechny v rozsahu desítek tisíců korun. Vybudovali jsme vynikající úřad, který skutečně plní své poslání na energetickém trhu. Je zcela nezávislý, vytváří rovné podmínky, chrání konečného spotřebitele. Jsem na ERÚ pyšná!

 

 

 

Budeme Vám chybět? Bude Vám ERÚ chybět?

Řeknu vám to za týden. Opravdu se na to teď těžko odpovídá, protože stále ještě jsem ve značném pracovním nasazení. To ostatně moji nejbližší spolupracovníci vědí. Dosud jsem si ještě nepřipustila, že budu končit a do jaké míry mi bude práce na ERÚ chybět, to v této chvíli nedokážu posoudit. Určitě mi budou chybět kolegyně a kolegové.

Když jste sem nastupovala, co jste čekala? Když se ohlédnete, povedlo se všechno, co jste měla jako předsevzetí?

Když se to vezme, tak se mi podařilo možná podstatně víc než předsevzetí. Byl to určitý cíl a cíle jsem dosáhla. Úřad je prestižní a svoji činnost vykonává vysoce odborně, je uznávaný i v zahraničí. 

Kdybyste od začátku věděla, jak to všechno bude vypadat včetně těch negativních věcí, jako jsou soudní spory, soudní pře okolo Vás, šla byste do toho znovu?

V žádném případě nešla. Pokud bych skutečně věděla, jakým způsobem funguje státní správa, jakým způsobem vás mohou dehonestovat možná na politicko-lobbystickou objednávku, tak bych rozhodně do toho znovu nešla. Protože sám člověk toho zmůže proti té svoloči opravdu málo. 

Jak to bude vypadat v prvních dnech po ukončení vašeho mandátu?

V prvních dnech se nejdřív pořádně vyspím, trošku si odpočinu a pak mám nějaké povinnosti spolu s nakladatelstvím Olympia. Budu totiž dokončovat dva díly své trilogie. 

Co je Vaším hlavním zdrojem energie, hlavním motorem?

To nedokážu posoudit, ale myslím si, že je to genetická záležitost. Mám geny po svých předcích, minimálně po svém dědovi, který pracoval do svých 95 let. Takže já jsem zhruba v poločase své pracovní dráhy, když to tak vyhodnotím. Stejně jako můj děda, mám ráda humor.

  1. Mnoho lidí vyhledává posty v politice i ve firmách, aby v nich získali vlastní prospěch. Váš případ to určitě není. Kde vlastně pramení motivace vůbec k takovému stylu práce? Je to o tom, že člověk chce dělat dobré věci a nejenom se mít dobře?  Mohla byste se vydat mnohem jednodušší cestou.

 

Podívejte, tady nejde o jednodušší cestu. Každou práci máte dělat dobře. Když jdete do státní správy, tak se očekává, že budete pracovat pro stát, pro společnost a to je ta zásadní věc. Když jdete do soukromé firmy, tak se očekává, že budete pracovat ku prospěchu akcionáře a ne mu škodit. Když děláte nějakou neziskovou činnost, tak se očekává, že od ní nebudete očekávat zisk. Takže já jsem přesvědčená, že každý kdo, dělá svoji práci správně, dodržuje zákony, tak pak ať je to zedník anebo profesor u operačního stolu, tak je vyhledávaný, je ctěný a nezáleží na tom, jakou profesi vlastně vykonává. A to bylo mé celoživotní krédo, ať jsem dělala na jakékoliv pozici, v jakékoliv funkci, ať už to bylo v soukromé firmě či ve státní instituci jako naposledy v tomto úřadu. Pracovala jsem taky ve státních firmách a vždy jsem dělala svoji práci tak, abych se ráno i večer mohla na sebe podívat do zrcadla a nemusela se za svoji práci stydět!

Myslíte si, že melou boží mlýny, byť pomalu ale melou, když se podíváte  do svého okolí?

Tak budeme jim muset trošku pomoc, aby mlely rychleji.

Možná už jste trochu naznačila, jak vypadá podle vás státní správa. Kdybyste znovu dostala nabídku do komerční firmy a nabídku do státní správy, šla byste do státní správy znovu?

Ne, nešla. Není tady síla, není tady chuť něco v tomto našem státě změnit a jedinec to nedokáže.

 Ani jedinec vysoko postavený?

To jsem si zažila jako předsedkyně, kdy jsme dosáhli svého. Ale za jakou cenu? 

  1. Jaký je Váš pohled na spotřebitele?

Rozdělila bych to do několika částí, protože jsem pracovala jak v přepravní, distribuční nebo v teplárenské společnosti a vždy to bylo ve vysokých funkcích. Pak jsem soukromě pracovala v oblasti velkoobchodníka s energiemi, pak jsem se ocitla na té druhé straně, ale vždycky jsem byla spotřebitelem. Takže všechny kroky, které jsem dělala i v těchto institucích, vždy jsem se velmi snažila o to, aby spotřebitel nebyl diskvalifikován a byl považován za partnera. Spotřebitel, to není jenom velká firma, ale je to každá domácnost, je to každý jedinec.  Teď jsem se dostala do role „nějakého rozhodčího“ mezi všemi. Ať už to jsou distributoři, přepravní společnosti, obchodní společnosti nebo spotřebitelé. Nad všemi by měl bdít regulátor a vytvářet pro ně rovné podmínky. A já věřím, že tohoto úkolu jsme společně dostáli, že tento úkol jsme průběžně v rámci našeho zákonného zmocnění plnili. Co mně chybí v České republice a ta bolístka bude asi všude, ale tady je to obzvlášť. Zákony se dělají pro tuneláře a šmejdy, nikoliv pro lidi.  A to je kámen úrazu každé společnosti, která toto podcení a zapomene, že zákon má vytvářet právní rámec a ochranu především pro lidi. Pro to, aby byli občané chráněni před těmi mocnými, před zlem. Zákony musí být jednoduše srozumitelné, aby jim rozuměl i laik! 

Myslíte si, že je to jenom nešikovnost zákonodárců, anebo je někdy ta nešikovnost úmyslná?

    Zcela určitě v mnohých případech je naprosto úmyslná. Je to sofistikovaný, propracovaný systém, který vytváří právní zákonnou ochranu právě těmto šmejdům, tunelářům, podvodníkům a darebákům.

 Kdybyste měla říct něco na závěr?

 Na závěr? Se všemi zaměstnanci od pozice asistentky po místopředsedy se mi pracovalo velice dobře. Obdivuji je, s jakým nasazením plnili úkoly, plně hodnotím, že pracovali pod obrovským tlakem. Odbor licencí dokonce pod policejním tlakem a pod výhružkami státních zástupců. I v těchto těžkých podmínkách, kterým téměř každý podlehne, jsme si zachovali nestrannost, nezávislost, slušnost a já pevně věřím, že neúplatnost. Morální a charakterové vlastnosti téměř všech zaměstnanců našeho úřadu hodnotím v dnešním světě jako výjimečné. Přeji vám všem, ať se vám práce daří, ať vás baví život a ať neztratíte humor.