Žádost Ing. Aleny Vitáskové o podporu obhajoby

AV

Od:     Jemelík Zdeněk

Odesláno:     středa 14. března 2018 22:30

Komu:            'Alena Vitásková'

Předmět:      RE: Žádost

-----Original Message-----

From: Alena Vitásková

Sent: Wednesday, March 14, 2018 10:22 PM

To: info@chamurappi.eu

Subject: Žádost

Vážený pane Jemeliku,

Žádám zdvořile Váš spolek o monitorování trestní kauzy, která je vedena vůči mé osobě  u soudu v Jihlavě ve věci jmenováni JUDr. Vesecké.

Pokud dohled nad touto kauzou prevezmete, předám podklady a kontakt na AK.

S pozdravem Alena Vitaskova

Odesláno z iPadu

Vážená paní inženýrko,

Převzetí podpory Vaší obhajoby před Okresním soudem v Jihlavě přirozeně navazuje na mou osobní účast v podpoře Vaší úspěšné obhajobě v kauze u Krajského soudu v Brně. Takže vyhovění Vaší žádostí je samozřejmostí.

Pokud s tím budete souhlasit, tuto korespondenci uveřejníme na internetových stránkách spolku.

Srdečně

Ing. Zdeněk Jemelík,

předseda spolku CHAMURAPPI  z.s.

Soubory ke stažení