SPRÁVNÍ ROZSUDKY KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ

Krajský soud v Brně rozsudky z 20.5.2016 zrušil rozhodnutí ERÚ z přezkumného řízení, jimiž byly FVE Saša Sun a Zdenek Sun uděleny licence s účinností od 31.12.2010 a vrátil věc ERÚ k novému řízení.

Oba rozsudky jsou k disposici ke stažení ve formátu pdf.K disposici jsou také zvukové záznamy z veřejného jednání ze dne 12.5.2016 a z 19.5.2016 a z vyhlášení rozsudků dne 20.5.2016.