Kauza Vitásková-Schneidrová z pohledu správního práva

Nepravomocným rozsudkem, vyhlášeným 22.února 2016, byly obě odsouzeny k trestu odnětí svobody v trvání osmi let a šesti měsíců.

Analýza případu z pohledu správního práva

Agenda  
1. Klíčové osoby 
2. Fakta o vydání licence na FVE 
3. Prověřování udělených licencí  
za rok 2010 
4. Kroky směřující k odebrání licence 
5. Příchod Ing. Vitáskové na ERÚ 
6. Podklady doložené v rámci zahájené obnovy 
řízení 
7. Nevyužité zákonné možnosti  
8. Další kroky bývalého vedení  
9. Delegování povinnosti rozhodnout  
na Ing. Michaelu Schneidrovou  
10. Corpus delicti?! 
11. Kroky předsedkyně po vydání rozhodnutí 
12. Kdo v dané věci zastává názor  
o zastavení obnovy řízení?  
13. Měla být vůbec obnova řízení nařízena? 
14. Z výpovědí v trestním řízení 
15. Podezřelé události 
16. Srovnání s předchozí praxí ERÚ 
17. Závěr aneb co nebylo bráno v potaz   

E-mail Schneidrová-Vitásková 4,2,2012

E-mail Ing, Schneidrové  z 4.2.2012 Ing.Vitáskové, nalezený v soukromém mailboxu  Ing. Vitáskové