Akena Vitásková, Co na to orgány činné v trestním řízení?

Někteří členové Rady Energetického regulačního úřad porušují zákony?
 
Energetický zákon jednoznačně určuje povinnosti členů Rady ERÚ. Pravděpodobně
dlouhodobě jsou tyto povinnosti zanedbávány a tím je zákon porušován. Nelze si jinak
vysvětlit chaos na ERÚ v posledním více než roce.
 
Mávnout rukou nad tím, že další státní instituce nefunguje? Ano, je mnoho zcela
zbytečných státních institucí a různých komor, neziskovek, které jsou přisáty na státních
financích a kromě blbostí nic kloudného vlastně pro společnost nedělají.
 
Ale ERÚ, to je přece jiná parketa!
Kdo má zájem, aby ERÚ byl nefunkční? Je to vláda, která jmenovala členy Rady? Jsou to
zákonodárci, kteří vyrobili paskvil v podobě Energetického zákona? Tento zmetek byl
uveden v život v lednu 2016, a to tak šíleně, že rok a půl měl být ERÚ bez jakéhokoliv
vedení. Toto řádění v oblasti legislativy napravovaly rychlé malé novely.
 
Otázka zní: Kdo paralyzuje dohled nad energetickým trhem? Kdo paralyzuje ochránce
spotřebitelů, regulátora, který má vytvářet rovné podmínky pro všechny účastníky
energetického trhu?
Ještě jako předsedkyně ERÚ a posléze jako předsedkyně Institutu AV jsem na
nebezpečnou hru kolem regulátora, jmenování některých členů rady, upozorňovala níže
uvedené: V té době premiéra Bohuslava Sobotku, ministra MPO pana Petříčka, později ministra
MPO pana Hunnera, premiéra Andreje Babiše a jeho vládu.
Nápravu nikdo z nich nezjednal, naopak v nastoleném trendu pokračovali
 a nepříznivá situace se dále prohlubovala až do dnešních dnů.
 
Pokud je pravda, co se objevilo v tisku, že Cenová rozhodnutí ERÚ na energetiku a plyn
pro rok 2019 zpochybnil jeden z členů Rady, tak je to velmi vážné zjištění. Energetický
úřad neplní své povinnosti ze zákona, přestal transparentně regulovat ceny, které jsme
povinni platit ve svých účtech za elektřinu a plyn. Náš Institut je nucen se zabývat situací
kolem energetiky a v této chvíli jsme zahrnováni dotazy občanů, zda musí platit vyšší
ceny podle nového rozhodnutí, když není jasné, kdo je předseda ERÚ, a sám regulátor
své ceny zpochybnil. Občané se domnívají, že vyšší ceny platit nebudou a budou hradit ty
dosavadní.
 
Netransparentnost řízení úřadu a stanovení regulovaných cen, které vzbuzují již nyní
pochybnosti, dostávají vládu Andreje Babiše do slepé uličky. V režii vlády se rozpadla
státní instituce, jejíž činnost má vliv na ceny energií a tím i na hospodářství, ekonomiku a
životní úroveň našich občanů.
 
Nefunkční ERÚ a to, co dnes předvádí tato vrcholová instituce v oblasti energetiky, má
závažný dopad na stát. Něco obdobného jsme v naší novodobé historii nezažili,
pomineme-li jeho katastrofální selhání v oblasti fotovoltaického boomu.
 
Vyvstává tudíž logická otázka: Jak je tento stát řízen?
 
Nefunkční regulační úřad v době, kdy se řeší velmi závažná rozhodnutí o budoucnosti
energetiky s dopadem na naši bezpečnost, soběstačnost a národní zájmy, lze považovat
za krutý amatérismus, selhání vlády nebo dokonce vlastizradu. Paralyzování tak důležité
instituce může být i předzvěstí připravované další loupeže v oblasti energetiky.
 
Autorka je předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové, bývalá předsedkyně Energetického
regulačního úřadu