Kdo je Alena Vitásková

Alena Vitásková Solární Baroni

Ing. Alena Vitásková byla po dobu šesti let až do 31. července 2017 prakticky nejmocnější ženou ČR. Jako předsedkyně nezávislého Energetického regulačního úřadu disponovala velkou mocí. Od svého jmenování čelila nejrůznějším pokusům o vypuzení z funkce.Má mnoho nepřátel. Čelí dvěma trestním řízením soudním, z nichž v jednom byla nepravomocně odsouzena a stojí před odvolacím řízením.

31.července 2017 tedy ukončila činnost v ERÚ. Zákon jí zakazuje působení v energetice po  dobu jednoho roku. Stahuje se proto do ústraní a v této souvislosti ukončí komunikaci prostřednictvím těchto inernetových stránek. Má v úmyslu několik měsíců odpočívat a  věnovat se literární činnosti.

Víceleté pronásledování orgány činnými v trestním řízení by leckoho zlomilo. Ale Ing.Alena Vitásková je velká bojovnice. Dokázala dostát nárokům odpovědné funkce a vedle toho se vydala na literární dráhu. V červnu r. 2017 vydala první díl trilogie "Solární baroni". O své literární činnosti vypráví toto:

První díl trilogie „Solární baroni-Organizovaný zločin“ jsem se rozhodla napsat po nahlédnutí do politicko-lobbistické zvůle, kterou jako vysoký státní úředník jsem zažila při výkonu své funkce. Zcela zhnusena bahnem, ve kterém se potácíme, jsem pojala knihu poněkud s nadhledem, tak aby se čtenář mohl zasmát. Aby každodenní zklamání z politiků mu přineslo trochu pobavení. Není to inspirace Černými barony, není to Švejk, ačkoliv určitý podtext si tam může každý hledat. Děj Černých baronů se odehrává v krutých padesátých létech. S nadsázkou, tak trochu s černým humorem, se popisuje období, kdy mocní dané doby svoji zlovůli ničili životy ostatním, jen proto, že si mysleli, že mohou křivit zákony, jen proto že mají moc, mohli své odpůrce režimu zavírat a popravovat. Trvalo několik let a tito zlořádi stanuli sami před soudem, a dokonce nedávno byli někteří z těch tzv. prokurátoru souzeni.

Švejk popisuje období první světové války, s humorem a nadsázkou, ačkoliv to byla pro lidi strašná doba, doba hrůz, hladu, kterou doposud lidstvo v takovém rozsahu nepoznalo. 

Každá epocha má svého Davida a Goliáše,  svoji  Johanku z Arku,  Urválka,  Stalina, Jana Husa,  Hitlera, či Horákovou.  Postavy, které se zapsaly do dějin a přinesly pokrok, zkázu, rozvoj,  vzestup i morální pád lidské civilizace. Lidstvo po celou dobu své existence mělo ve svých řadách ty, kteří  ZLO vytvářeli, ale také  ty, kteří se ZLU postavili.  Ani dnešní epocha neprojde ZLU bez následku.

Kniha „Solární baroni – Organizovaný zločin“ je první části připravované trilogie. Poněkud s nadsázkou a humorem popisuje děj kolem tunelování veřejných financí tzv. pokusem o sofistikovaný projekt. Dozvíte se, kdo to jsou skutečně „Solární baroni“, nahlédnete také do lobbisticko-politické kuchyně, zahlédnete „Solární zločince“, ale i „Solární žebráky“.

V knize se zrcadlí bída dnešního bohatství.

Pokud se vám jen náznakem bude zdát některá z osob, že ji znáte, či vám někoho připomíná, tak je to zcela náhodné a je to pouze Vaše fantazie a určitě se pletete.  Celý děj je román, který má především pobavit. „Memento mori“.

Motto:

Přijde fízl k solárníkovi a říká: „Dej pět (myšleno milionu korun), nebo tě nechám stíhat“. Solárník zakoulí očima, zapotí se a není schopen vydat hlásku. Fízl si to vyloží po svém a říká: „Tak dej deset a budu stíhat Vitáskovou.“

Žalm 58:10,11 – Modlitba o odplatu ničemným

„Spravedlivý se zaraduje, protože spatřil pomstu. Své kroky bude koupat v krvi ničemného“.  A lidstvo řekne: „Jistěže je pro spravedlivého ovoce.“