Kauza Vitásková-Schneidrová z pohledu správního práva

Nepravomocným rozsudkem, vyhlášeným 22.února 2016, byly obě odsouzeny k trestu odnětí svobody v trvání osmi let a šesti měsíců.

Alena Vitásková : Důchod je pojistka před bídou nebo žebračenka?

Údajný výrok guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka o tom, že důchod by měl být jen pojistka, aby lidé nespadli do bídy, vzbudil široký zájem politiků, některé dokonce „zdvihl ze židle“. Uvedly nedávno Novinky.cz. Politici se předbíhají, jak se stát stará o důchodce, jak tento výrok nevystihuje skutečnost, jak se navyšují důchody. Jsem ráda, že většina politiků se vyjádřila, že důchod nemá být chudinskou dávkou, ale že má seniorům umožnit důstojně žít. Z jejich výroků mi vyplývá, že vůbec netuší, jak se skutečně obyčejným lidem žije.
 
Malý rozbor, jak na tom vlastně s důchody jsme. Skutečně umožňují důchody důstojný život? Průměrný starobní důchod byl v roce 2017 v České republice 11 850,00 Kč. Z toho muži 13 076,00 Kč a ženy 10 758,00 Kč. Nepodařilo se mi zjistit, kolik procent z téměř 2,4 milionů starobních důchodců na tento průměrný důchod dosáhne! Jen doufám, že to není jako u průměrné mzdy, na kterou nedosáhnou téměř 2/3 pracujících.
 
Vezměme průměrný důchod ženy, která žije sama 10 758,00 Kč. Opravdu si někdo z politiků myslí, že se s tím dá důstojně žít? Já jsem přesvědčena, že nedá!

Analýza případu z pohledu správního práva

Agenda  
1. Klíčové osoby 
2. Fakta o vydání licence na FVE 
3. Prověřování udělených licencí  
za rok 2010 
4. Kroky směřující k odebrání licence 
5. Příchod Ing. Vitáskové na ERÚ 
6. Podklady doložené v rámci zahájené obnovy 
řízení 
7. Nevyužité zákonné možnosti  
8. Další kroky bývalého vedení  
9. Delegování povinnosti rozhodnout  
na Ing. Michaelu Schneidrovou  
10. Corpus delicti?! 
11. Kroky předsedkyně po vydání rozhodnutí 
12. Kdo v dané věci zastává názor  
o zastavení obnovy řízení?  
13. Měla být vůbec obnova řízení nařízena? 
14. Z výpovědí v trestním řízení 
15. Podezřelé události 
16. Srovnání s předchozí praxí ERÚ 
17. Závěr aneb co nebylo bráno v potaz   

E-mail Schneidrová-Vitásková 4,2,2012

E-mail Ing, Schneidrové  z 4.2.2012 Ing.Vitáskové, nalezený v soukromém mailboxu  Ing. Vitáskové