Srovnávače energií

E15 | 13.06.2017 | rubrika: Byznys | strana: 06 | autor: Alena Vitásková

Z energetiky

Pokud odběratel uvažuje o změně dodavatele energií, tedy plynu nebo elektrické energie, jeho první kroky pravděpodobně povedou do některého z internetových srovnávačů. I když by cena neměla být jediným kritériem výběru, hodí se přinejmenším pro předvýběr. Správný srovnávač by měl podle Energetického regulačního úřadu splňovat čtyři podmínky. 

První je anonymita. Srovnávač by z klienta neměl mámit kontaktní, nebo dokonce osobní údaje. Pokud webová stránka patřičné kolonky obsahuje, jejich vyplnění by mělo být dobrovolné. V opačném případě hrozí, že se odběratel stane terčem cíleného telefonického a jiného marketingu.


Druhou podmínkou je objektivita srovnávače. To znamená, že musí počítat správně (s tím souvisí i následující podmínka) a porovnávat co možná největší počet nabídek. Chybný výpočet nebo neúplnou databázi lze odhalit návštěvou několika srovnávacích webů a sledováním odchylek.

Neméně důležitou podmínkou je nezávislost.

Porovnání by nemělo být zkreslené ani vizuálně - například prodejem přednostních pozic v tabulkách. Srovnávač, ve kterém má jeden dodavatel vypadat lépe než ostatní, není řádným srovnávačem.

Nakonec je tu podmínka bezplatnosti. Srovnávače typicky fungují zdarma a platit za takové služby, pokud nemají jinou přidanou hodnotu, nemá pro odběratele význam.

Jeden z nezávislých srovnávačů nabídek dodavatelů energií naleznete přímo na webu eru.cz. Na stejných stránkách jsou odkazy na další srovnávače, které projevily zájem o uvedení, a především splňují výše popsané podmínky.