Smlouvy po telefonu

E15 | 05.06.2017 | rubrika: Byznys | strana: 07 | autor: Alena Vitásková

Z energetiky


Četné stížnosti spotřebitelů souvisejí se smlouvou uzavřenou po telefonu. Zákazníci mnohdy ani nevědí, že novou smlouvu uzavřeli.
Jenom se diví, proč jim najednou posílá faktury jiný dodavatel.

Občanský zákoník připouští, že smlouvy na dodávky určitého zboží či služeb nemusejí mít písemnou formu a jsou platné i tehdy, jestliže byly sjednány ústně - tedy i po telefonu. Nepomohlo ani, že se Energetický regulační úřad snažil povinnost písemných smluv dodavatelů se spotřebiteli prosadit při poslední novelizaci energetického zákona. Návrh neprošel a dopady jsou teď zřetelné v praxi. 

Někteří dodavatelé vycvičili celé hordy pracovníků, kteří telefonicky atakují spotřebitele. Ti slušnější prozradí, že vám volají s nabídkou změny dodavatele. Podobně jako u podomního prodeje se tu však objevují nekalé praktiky. Terčem těchto útoků se často stávají starší občané a podané informace bývají záměrně matoucí. To je neomluvitelné.

Pro své oběti mají telefonisté přesně připravený scénář dialogu či spíše svého monologu. Má to vypadat, že "jenom" kontrolují vaše vyúčtování či ještě lépe - že je optimalizují a zákazník ušetří.

Jen pozorné ucho si všimne dotazů na další údaje, které ještě potřebují pro přípravu své smlouvy. Nakonec ze zákazníka vymámí kýžené "ano", které je klíčové pro vznik smlouvy. Pokud si klient včas uvědomí, že telefonátem fakticky "podepsal" nechtěnou smlouvu, může od ní odstoupit do čtrnácti dnů od uzavření. Stejně tak může do patnácti dnů od zahájení dodávek novým dodavatelem smluvní vztah vypovědět. Pokud by však tuto lhůtu nechal uplynout, ze smlouvy by ho obtížně vyvazoval i právník. Typicky to bývá smlouva na dobu určitou, jejíž předčasné ukončení je spojené s pokutami.