Předsedkyně ERÚ Vitásková vyzývá dodavatele energií (plyn, elektřina): Uvádějte na svých vyúčtováních pro domácnosti datum ukončení smlouvy, přestože Vám to zákon nenařizuje.Tisková zpráva

Energetický regulační úřad (ERÚ) řeší ročně tisíce stížností na nekorektní jednání dodavatelů energií. V současnosti se množí zejména podněty od spotřebitelů, kteří chtějí ukončit smlouvu a ptají se svého dodavatele, kdy mohou odejít bez sankcí. Nárok na tuto informaci řeší energetický zákon, ale také nový Etický kodex obchodníka s elektřinou nebo plynem, který vydal ERÚ.

„Etický kodex funguje na principu dobrovolnosti. Pod předchozí verzi se ale podepsala naprostá většina dodavatelů energií a jedno z ustanovení řeší právě tuto situaci,“ vysvětluje Alena Vitásková, předsedkyně ERÚ, a dodává: „posláním Kodexu je kultivovat tržní prostředí. Transparentní jednání společností a informování spotřebitele je přitom základním předpokladem zdravé konkurence."

V mnoha zemích Evropské unie, například v Německu či ve Velké Británii, dodavatelé píší termín nejbližšího možného ukončení dodávek bez sankcí přímo do vyúčtování. Zákazník je informován pravidelně, nemusí se na nic doptávat. ERÚ má stejné ambice i v České republice, do legislativy se mu je ale zatím dostat nepodařilo, i když se o to pokoušel.

„Dochází tak k paradoxní situaci, kdy jedna a tatáž firma měří úplně odlišným metrem zákazníkům v České republice a v zahraničí,“ říká Alena Vitásková. „ERÚ proto využívá aktualizace Etického kodexu, kterou právě vydává. Požadavek zveřejnit datum nejbližšího možného ukončení smluv na fakturách je jedním z jeho nových ustanovení,“ popisuje novinky Alena Vitásková. „Všichni slušní dodavatelé energií by svůj podpis měli připojit pod aktualizovaný Etický kodex, ať už minulý podepsali, či nikoliv. Dají tak dobrovolně najevo svou vůli chovat se k zákazníkům slušně, slušněji, než jim nakazuje samotný zákon. Zároveň radím zákazníkům, aby při výběru nového dodavatele energií vždy přihlíželi k tomu, zda jimi vybraná společnost Etický kodex podepsala.“

Etický kodex obchodníka s elektřinou nebo plynem včetně jeho signatářů najdou spotřebitelé pod tímto odkazem. ERÚ pomáhá spotřebitelům a podporuje zdravé konkurenční prostředí i dalšími prostředky. Lidé, kteří chtějí ušetřit na dodávkách elektřiny, mohou použít nezávislý srovnávač nabídek přímo na webu úřadu. Od letoška ERÚ publikuje také indikativní cenu plynu, která má lidem ukázat, za kolik plyn prodává obchodník s přiměřenou marží.

Kontakt pro média:

                                                                                                     Vladimír Černý

                                                                                                 tiskový mluvčí ERÚ

                                                                                        Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7

                                                                                         Tel. 724 060 224, www.eru.cz