Pohledem Aleny Vitáskové: VTS zatím není třeba

Datum vydání: 04.04.2017, Zdroj: e15.cz, 

 
Projekt Vyvážený tarifní systém se zabývá modelem tarifní soustavy v elektroenergetice. Ta v posledních letech zaznamenala
podstatné změny. Kromě vzniku menších zdrojů rozptýlených po celém Česku, které elektřinu pouze vyrábějí, se na trhu objevila
novinka ve formě samovýrobců – například domácnosti s fotovoltaikou, které elektřinu spotřebovávají, ale též vyrábějí a posílají do
sítě. Z „jednosměrné“ sítě se tak stala obousměrná
Samovýrobců je teď přibližně půl procenta, ale lze předpokládat značný nárůst v řádu několika let. Reakcí na takovou situaci by měla
být úprava tarifního systému, jehož součástí by měl být tarif pro samovýrobce.
Cílem VTS je podpora dlouhodobě udržitelného rozvoje elektroenergetiky. Musí zamezit riziku energetické chudoby, reagovat na
aktuální situaci na trhu a provozovatelům soustav zajistit přiměřené prostředky na bezpečný Alena Vitásková a spolehlivý provoz a
rozvoj sítí. Odběratelé však musejí hradit pouze oprávněné náklady. Národní regulátor nemůže suplovat sociální politiku, zároveň
nemůže nastavit tarifní politiku tak, aby měla negativní sociální dopady.
V minulosti ERÚ na svém webu vydala Desatero k VTS. Podle počtu samovýrobců je zde několik stupňů, pro něž bude podle
harmonogramu stanovena určitá podoba VTS. Jako zásadní pro budoucí zavedení takové globální změny však vidím tři podmínky,
jež musejí být splněny současně:
Podobné systémy tarifů budou zavedeny alespoň ve dvou třetinách zemí EU a budou vyhodnoceny zkušenosti s jejich zavedením. V
Česku budou zavedeny chytré sítě, chytré měření, chytré domácnosti a zákazníkům budou nabídnuty „hodinové tarify“.
Decentrální výroba na hladině nízkého napětí dosáhne třiceti procent odběrných míst. I proto ERÚ zaslal dopis premiérovi
Bohuslavu Sobotkovi, aby úřad, a především občany ujistil, že upraví vládní dokumenty, které se budou držet navrženého postupu a
nepoškodí spotřebitele.
 
Autorka je předsedkyní ERÚ