Otevřený dopis premiéru Sobotkovi

https://www.eru.cz/cs/-/otevreny-dopis-premieru-sobotkovi

26. 7. 2017

Jmenování člena Rady ERÚ považuji za plivnutí do tváře slušným občanům
O "skandálním jmenování člena Rady ERÚ" informuji prezidenta republiky

Vážení občané, čas od času se vyjadřuji k opakujícím se dotazům, které dostávám nejen od vás v písemné podobě, ale i ústní. Ten jeden stále se opakující je dotaz na nově jmenovanou Radu ERÚ. Proto jsem se rozhodla zaujmout stanovisko k nejčastějším dotazům a také můj postoj k novým členům Rady ERÚ.

1) Co říkáte na novou Radu ERÚ? Jak ji hodnotíte?
Radu nebudu hodnotit před tím, než uvidíme výsledky její práce. Bohužel její členové mají příliš měkký mandát. To znamená, že mohou být odvoláni podstatně jednodušeji, než jsem mohla být odvolána já. To považuji za jejich značnou nevýhodu v nezávislém rozhodování.

2) Nový člen Rady ERÚ, pan Pokorný, byl vámi před několika měsíci odvolán z pozice místopředsedy ERÚ? Co říkáte, že je nyní člen Rady ERÚ?
Neříkám nic, někdo se může napravit a pracovat tak, jak společnost očekává. Být nezávislý a nepodléhat tlakům. Věřím, že u pana Pokorného to možné je.

3) A co pan Krejcar? Ten byl rovněž z úřadu „odejit"?
Zde je situace zcela odlišná. S panem Krejcarem byl okamžitě zrušen pracovní poměr na ERÚ v březnu 2012 (zvlášť hrubé porušení Zákoníku práce § 55). Jako vedoucí pracovník byl zodpovědný za výpočty výkupních cen u podporovaných zdrojů, především nechvalně vysoké podpory pro fotovoltaické elektrárny. Čímž se nepřímo podílel na boomu výstavby fotovoltaických elektráren v letech 2009 a 2010. Jeho jmenování považuji za fatální selhání premiéra Bohuslava Sobotky, jehož vládu jsem požádala o nápravu. Otevřený dopis s výhradami přikládám.

4) Čím si vysvětlujete, že do úřadu je snaha dostat zpět aktéry fotovoltaického boomu?
Tak to je skutečně otázka na pana premiéra, proč tak činí. Osobně se obávám, že se může jednat o poslední pokus části sociální demokracie o další „tunel" do veřejných financí, což může být podpora biometanu, kterou ERÚ pod mým vedením před téměř šesti léty zarazil.

5) A ostatní členové Rady ERÚ?
Věřím, že jsme s ostatními členy Rady ERÚ nastavili velmi dobrou komunikaci minulý týden při společném jednání a že úřad bude pokračovat kontinuálně v nastaveném směru tak, aby hájil národní zájmy, vytvářel rovné podmínky pro všechny účastníky trhu a chránil spotřebitele. Regulovaných subjektům vytvářel podmínky pro jejich rozvoj a stabilitu v podnikání tak, aby byly dodávky energií bezpečné, v požadované kvalitě a za přijatelnou cenu.