Otevřený dopis panu prezidentovi

Kategoricky odmítám vykonstruovaný "zločin"', kdy aktéři došli tak daleko, že itrestní senát, ve složení předsedy senátu, Mgr. Aleše Novotného, a přísedících Ing. Elišky Vránové, Ing. Dobromily Hronové a pana Ivana Procházky, byl vybrán v rozporu s Ústavou České republiky.

Osobně jsem znechucena poměry, které ve společnosti vládnou. Nicméně mé úsilí a snaha o změnu těchto poměrů nemůže být zlomena ani tímto zavrženíhodným pokusem o moji likvidaci.

Vážený pane prezidente, jsem osobně ráda, že občané České republiky mají ve Vás stálou oporu. Stále více obyčejných lidí, kterým není lhostejné, co se u nás děje, mi vyslovuje důvěru a založili na moji podporu web www.drzaholka.cz.

Jsem přesvědčena, že nejsem "drzá"', pouze se bráním, obhajuji práva státních úředníků, nezávislou činnost Energetického regulačního úřadu a lidská práva.

Nikdy svůj postoj za lepší život nás všech nezměním.

S úctou

Alena Vitásková

Praha 6.5.2016