Otevřený dopis nejvyššímu státnímu zástupci ze dne 2.října 2016 a odpovědi státních zastupitelství

Ing. Alena Vitásková, kandidátka do Senátu ČR,             K. Čapka 1931/1,748 0l Hlučín

                                                                                   

===============================================================================

Vážený pán

JUDr. Pavel  Zeman

Nejvyšší státní zastupitelství                                                              OTEVŘENÝ DOPIS

Jezuitská 4                                                                         

660 55   Brno

 

Věc :                                                                                                                                                           Hlučín 2.října 2016

Seznámení s poznatky z předvolební kampaně

 

 

Vážený pane nejvyšší státní zástupce,

v rámci kontaktní předvolební kampaně jsem hovořila s několika sty obyvatel ostravské aglomerace v regionu, za který kandiduji do Senátu.  Vyslechla jsem při té příležitosti mnoho projevů rozhořčení nad tím, že podnikatel Zdeněk Bakala a jeho spojenci vyváděním majetku svého nebo svých firem do zahraničí Ostravsko „tunelovali“ a dopustili se pravděpodobně rozsáhlé trestné činnosti. Občané často vyslovují podezření, že Zdeněk Bakala není trestně stíhán, protože jej chrání spoluviníci mezi vrcholovými politiky.

/Faximile originálu ve formátu pdf je v příloze/

Materiální základ nářků občanů je sociálně  citlivý: z bytů, které měly být levně rozprodány nájemníkům, se platí vysoké nájemné, horníci vytunelovaného „OKD“ končí na dlažbě s žebračenkou.

Vím, že prokazování trestnosti obchodních transakcí může být obtížné a i u podivných obchodů se může nakonec prokázat, že proběhly podle (tzv.děravého) zákona. Přesto mě masové přesvědčení občanů z různých sociálních skupin o trestném jednání Zdeňka Bakaly a jeho spojenců vede k úvaze, zda v Ostravě stejně jako nedávno ve Zlíně „profesní slepota“ orgánů činných v trestním řízení nezpůsobila přehlédnutí příznačných symptomů  rozsáhlé trestné činnosti.

Z mého laického pohledu jediným nástrojem, jímž lze do věci vnést jasno, jsou prostředky trestního práva. Vyzývám Vás proto, abyste se zamyslel nad obsahem nářků občanů a uvážil, zda byste neměl svým podřízeným dát pokyn, aby zahájili prověřování podezřelých transakcí Zdeňka Bakaly a jeho spojenců a v této souvislosti, aby případně zabránili dalším převodům majetku do zahraničí, či nejasným prodejům zpět státu za zcela nestandardních podmínek.

S pozdravem

Ing. Alena Vitásková v.r.

 

 Na vědomí :

 

Ing.  Miloš Zeman, prezident ČR

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr spravedlnosti

JUDr. Ivo Ištvan, vrchní státní zástupce v Olomouci

JUDr. Zlatuše Andělová, krajská státní zástupkyně v Ostravě

ČTK: ctk@ctk.cz