Mikrozdroje

20.03.2017 - E15

Autor: Alena Vitásková, Strana: 4

Z energetiky

Malé zdroje elektrické energie a související zařízení pro výrobu elektřiny s maximálním výkonem deset kilowattů se podle energetického zákona nazývají mikro- zdroje. Ty si mohou snadno pořídit i domácnosti.

Mikrozdrojem může být fotovoltaická či větrná elektrárna nebo jiný alternativní zdroj. Nejčastěji je to však malá fotovoltaická elektrárna na střeše rodinného domu. Mikrozdroje jsou tady pro ty, kteří se chtějí podílet na výrobě elektřiny, a tak uspořit část nákladů.

Energetický regulační úřad podporuje vznik malých zdrojů. Mikrozdroje jsou totiž trendem, kterým se bude elektroenergetika ubírat. ERÚ spolupracuje s distributory a provozovatelem přenosové soustavy na vytvoření pravidel pro mikrozdroje – decentrální zdroje včetně plateb za používání sítí, aby se neodpojovaly od sítě a dál ji používaly – to je však samostatné téma. Od počátku loňského roku platí vyhláška ERÚ o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, díky níž si domácnosti mohou pořídit a zjednodušeně připojit menší zdroje s výkonem do deseti kilowattů, tedy právě mikrozdroje.

Provozovatel zdroje nepotřebuje licenci ERÚ ani živnostenský list, a to i přesto, že je výrobna připojena k distribuční soustavě. Provozovat zdroj může už po splnění několika podmínek daných zákonem a vyhláškou.

Jednou z administrativních podmínek je uzavření nové smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy. Další je, že zdroj musí být vybaven zařízením, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy. Ideální situace podle současné legislativy je vše spotřebovávat a do sítě nic nedodávat.

Autorka je předsedkyní ERÚ