Lobbistické tlaky, kam se podíváš

Předsedkyně ERÚ informuje veřejnost:

 

Těžká práce regulátora? Nadsázka nebo konstatování! Patří náš úřad do státní správy, nebo je jen otloukánkem „mocných“? Několik žalob ze strany Net4Gas řeší soud.

Je velmi složité pro předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) provést analýzu skutečného stavu postavení nezávislého úřadu, který má dohled nad energetickým trhem v České republice. Energetickým trhem, kde vládnou miliardy a síla a vliv lobbistů nemá hranice.

Není běžné, ale je normální, když regulovaný subjekt má výhrady a obrátí se správní žalobou na správní soud, který případ projedná a rozhodne, jako např. u společnosti Net4Gas. Tímto způsobem jsou řešena některá rozhodnutí ERÚ a to na různých stupních rozhodování. Výjimku tvoří nejasné „trestní kauzy", které mohly být vyřešeny ve správním soudnictví a nebyly. Proč? Důvody jsou nejasné, anebo příliš jasné, a jsou vhodné spíš do dramatu, respektive tragikomedie, než do skutečného stavu věci, reálného života.

Regulátor, pokud hájí zájmy spotřebitelů (českých občanů), tvrdý chleba má! Podívejme se na historii při snížení cen u monopolního přepravce plynu společnosti Net4Gas. Cenové rozhodnutí, které ERÚ vydal v listopadu 2016 na rok 2017, toto snížení cen uvádí. ERÚ se opět dostává do lynče Net4Gas a některých médií. Dovolili jsme si totiž hodně „snížit ceny"!!

Ministerstvo průmyslu a obchodu, ministr Jan Mládek, taktně mlčí, přičemž Analýza odlivu zisků: Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy opatření (PDF ke stažení ZDE) jasně upozorňuje na to, že: „Míra odlivu výnosů z české ekonomiky je dlouhodobě přinejmenším dvakrát vyšší, než by odpovídalo empirickým a teoretickým předpokladům odvozeným ze situace na vnitřním trhu EU." Ministr tuto studii určitě zná.

Pokud ministr Mládek zvažuje vycházet vstříc vybraným subjektům na úkor ostatních, musí si najmenovat loajální Radu, která bude řídit ERÚ od 1. srpna 2017. Pak se máme my spotřebitelé, ale také ostatní účastníci energetického trhu na co těšit. Neúměrný růst cen bude mít dopad do všech sfér našeho života.

Pro doplnění informace o snížení cen, které ERÚ vydal v cenovém rozhodnutí č. 6/2016 ze dne 25. listopadu 2016, doporučuji k přečtení přiložený výňatek z článku na Parlamentních listech ze dne 8. ledna 2017:

Výňatek z článku na Parlamentních listech ze dne 8. ledna 2017