Laxní stát. Nevymáhá stamiliony

07.02.2017 - Lidové noviny

Autor: JAN ČERNÝ , Strana: 1

Jde až o stovky milionů korun. Peníze, jež stát vyplatil na dotacích majitelům solárních elektráren, kteří je ale nikdy dostat neměli. Soudy již v osmi případech rozhodly, že tyto fotovoltaické zdroje získaly podporu na základě neoprávněně vydané licence. Přesto po nich stát peníze zpět nevyžaduje – není schopen vyčíslit škodu ani to, kdo by ji měl vymáhat.

„Bylo vyplaceno několik desítek, stovek milionů, které by se měly státu vrátit,“ říká v rozhovoru pro LN předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, která po svém nástupu do funkce začala upozorňovat, že regulátor mohl v minulosti při udílení licencí chybovat.

Na podporu fotovoltaiky se přitom skládají v platbách za elektřinu domácnosti a firmy. Na obnovitelné zdroje přispívá i erár. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových řeší desítky sporů s fotovoltaiky, ovšem ani jeden případ vymáhání neoprávněně vyplacených podpor v souvislosti se zrušenými licencemi. „Úřad je připraven hájit zájmy státu, pokud se na něj oprávněná státní instituce obrátí s konkrétní pohledávkou. To se dosud nestalo,“ vysvětluje jeho mluvčí Radek Ležatka.

Ke zpětnému vymáhání podpory se nemá ani operátor trhu, který vybírá příspěvky na obnovitelné zdroje a následně je rozděluje.

Osm solárních zdrojů mělo licenci neoprávněně. Vyplacené dotace po nich nikdo nechce zpět

Již v listopadu 2013 Energetický regulační úřad oznámil, že posílá nejvyššímu státnímu zástupci sto dvacet jmen elektráren, u kterých se úřad pod novým vedením předsedkyně Aleny Vitáskové domníval, že v minulosti při udělení licence mohl chybovat. Šlo hlavně o zdroje zapojené v roce 2010, tedy v době solárního boomu, kdy byla podpora nejštědřejší. Zlomový rok 2010 Právě na konci roku 2010 se všichni budoucí provozovatelé snažili připojit svou elektrárnu ještě v posledních hodinách končícího roku. Datum přitom hrálo klíčovou roli. Kdo to nestihl, na štědrou podporu už podle nového zákona neměl nárok.

„Ta podezření byla u drtivé většiny v podstatě stejná. Byl to problém s pozemkem nebo s revizní zprávou,“ vysvětluje Alena Vitásková, šéfka úřadu. Nejvyšší státní zastupitelství k materiálům přidalo své vlastní podněty a podalo 22 správních žalob. Do této chvíle soudy definitivně odebraly licence osmi elektrárnám. „Rozhodnutí o udělení licence mělo zásadní vliv na oprávnění podnikat v energetice a na oprávnění čerpat příslušnou podporu. Bez získání licence by společnosti zkrátka na podporu nedosáhly,“ podotýká mluvčí nejvyššího státního zástupce Petr Malý.

Vybírání příspěvku na obnovitelné zdroje od zákazníků a taky jejich následné rozdělování elektrárnám má na starosti operátor trhu. Právě ten peníze v dobré víře a podle pravidel rozděloval obnovitelným zdrojům, které pak o licenci na základě pravomocného soudního verdiktu přišly. To ale operátor, který sám dával podněty proti podezřelým elektrárnám, nemohl předvídat. K zpětnému vymáhání podpory se ovšem nemá.

„Operátor trhu je administrátor výplaty a finanční prostředky nevlastní, pouze distribuuje. Poškozen je ten, kdo přispívá na vyplacenou podporu, tedy český stát a konečný odběratel elektřiny,“ vysvětlila mluvčí společnosti Zuzana Dvořáková. Na otázku LN kolik přes tento úřad fotovoltaici neoprávněně dostali, úřad neodpověděl.

Akciovou společnost OTE stoprocentně vlastní ministerstvo průmyslu a obchodu. Také z jeho rozpočtové kapitoly je podpora čerpána, a právě proto by ministerstvo mělo být podle Vitáskové úřadem, který musí peníze vymáhat zpět. „ERÚ to být nemůže. Nám škoda nevznikla. My peníze ani nevybíráme, ani nevyplácíme. Ministr Mládek (ČSSD)... ti jsou do toho zataženi a akorát dělají mrtvého brouka,“ tvrdí Vitásková. Přetahovaná o zodpovědnost Ministerstvo ovšem tvrdí, že na tahu je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. „MPO se na základě právního stanoviska obrátilo na ÚZSVM s žádostí o převzetí právního zastupování tímto úřadem, který je v tomto případě příslušný k zastupování organizačních složek státu, při vymáhání neoprávněně vyplacených finančních prostředků,“ sdělila náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Lenka Kovačovská.

Dotčený úřad ale tvrdí, že to není pravda. „MPO se dosud na ÚZSVM neobrátilo s oficiální žádostí o vymáhání konkrétních pohledávek. MPO by nám muselo předat pohledávky s patřičnou dokumentací, abychom mohli úspěšně hájit majetkové zájmy státu. Současně nás MPO ani neinformovalo, že by se odpovědnosti za vyplácení nezákonné veřejné podpory zříkalo,“ tvrdí mluvčí úřadu Ležatka. Kovačovská ovšem trvá na svém. Její úřad podle ní není institucí, která zaspala.

Všechny výše uvedené úřady a navíc ministerstvo financí vytvořily speciálně kvůli problému s vymáháním fotovoltaických pohledávek společnou pracovní skupinu. Hmatatelné výsledky své práce ale zatím nepřinesla.

Dotace na fotovoltaiku 1 bilion korun je částka, kterou stát přibližně vyplatí na podporu „zelené energie“ 12 solárních elektráren mělo od ERÚ licenci v roce 2006 28 341 jich mělo od ERÚ licenci v roce 2016 26 804 milionů korun je podpora vyplacená českým fotovoltaikům v roce 2015