ERÚ žádá premiéra Bohuslava Sobotku o naplnění příslibu k nové tarifní struktuře

17. 2. 2017

Vládou schválené dokumenty, které požadují nastavení tarifu na jistič a mají se změnit, patří do kompetence ministra Jana Mládka. Opakující se dotazy na novou tarifní strukturu. Obava občanů z navýšení cen elektrické energie za fixní platbu, tzv. nový tarif stanovený na jistič. 

Dopis předsedkyně ERÚ Aleny Vitáskové premiérovi Bohuslavu Sobotkovi

K opakovaným dotazům ze strany spotřebitelů ohledně zavedení nové tarifní struktury chci sdělit, že tuto jsem zastavila v listopadu 2015 a poprvé v novodobé historii jsem předložila spotřebitelům to, co se připravuje, aby měli možnost se vyjádřit. Osobně jsem s touto změnou nesouhlasila, ale byla jsem nucena připravit tento návrh v návaznosti na vládou schválené dokumenty, kde se tato změna požadovala již od roku 2016.

Po ukončení konzultačního procesu jsem definitivně zastavila nastavení nové tarifní struktury a předložila tzv. desatero podmínek, za jakých by k masivní změně mohlo dojít. Nevidím jediný důvod, proč by měla být nová tarifní struktura nastavena na velikost jističe, který je přitom bezpečnostním prvkem. Nevidím jediný důvod, proč by se to mělo dít nyní. Očekávám, že vývoj v elektroenergetice bude změnu vyžadovat možná kolem roku 2030–2040.

Považuji za moji osobní statečnost, že jsem se vzpříčila celému pracovnímu týmu, oponentům a zastavila implementaci této změny, přestože je požadována ve vládou schválených dokumentech. Pochopitelně jsem si znepřátelila celou řadu silných protivníků, kteří tuto změnu chtěli zavést.

Požádala jsem v té době i premiéra Bohuslava Sobotku, aby vládou schválené dokumenty, které ERÚ zavazují, byly upraveny tak, aby se netrvalo na nastavení nové tarifní struktury na jistič. Dále jsem předložila podmínky, které by měly být splněny, než se bude změna zavádět v České republice. Z toho vyplývá, že nejsme v časové tísni a máme čas několik desítek let.

Vzhledem k tomu, že premiér Bohuslav Sobotka v té době veřejně podpořil kroky regulátora, aby se nové tarify nezaváděly, přestože vládou schválené dokumenty tuto změnu vyžadují, požádala jsem pana premiéra o zajištění jistoty pro občany, že se tak skutečně nestane a vládou schválené dokumenty budou v tomto smyslu upraveny. K této informaci přikládám dopis na pana premiéra Bohuslava Sobotku, který jsem mu zaslala.