Dráždit hada bosou nohou...

Internetové stránky ERÚ 1.10.2015

http://www.eru.cz/cs/-/drazdit-hada-bosou-nohou-
 
Zaměstnanec ČEZ Tomáš Prokeš - ctihodný občan, nebo součást organizované skupiny? Dehonestace ERÚ a především předsedkyně ERÚ. Zájem organizované skupiny ovládnout energetiku.

Co vedlo zaměstnance ČEZ Tomáše Prokeše k tomu, aby na mne podal trestní oznámení za údajně nezákonné jmenování Renáty Vesecké do funkce místopředsedkyně ERÚ pro oblast právní?

Možností nevidím mnoho, vlastně vidím jen dvě:

První možností je, že pan Tomáš Prokeš skutečně je ctihodný občan a netoleruje nic, co se mu i jen náznakem jeví jako nezákonné. Jelikož je zaměstnán jako energetik, střeží energetiku jako oko v hlavě, a to včetně dodržování pravidel. To by vysvětlovalo i jeho přístup k danému jmenování R. Vesecké, protože si vágní ustanovení části energetického zákona vyložil po svém jako nesplnění kvalifikačních podmínek, pravděpodobně proto, že není právník.

Pokusme se věřit, že varianta ctihodného občana Tomáše Prokeše, který po večerech čte zákony a snaží se najít nápravu, je reálná. O to víc mě zaráží jeho pravděpodobně absolutní pasivita při velmi závažném porušení energetického zákona v dozorčí radě ČEZ, jeho mateřské společnosti. K tomuto zásadnímu porušení energetického zákona došlo jmenováním jednoho člena dozorčí rady, což bylo zároveň v rozporu i s evropskou legislativou. Jmenováním došlo k ohrožení nezávislosti tuzemského provozovatele přenosové soustavy, což má vážné dopady na mezinárodní energetický trh.

Druhá možnost pak je, že pan Tomáš Prokeš s kamarády pouze zpracoval trestní oznámení na předsedkyni ERÚ někde v restauraci u piva. Pak se ale nejedná o čisté úmysly ctihodného občana, ale o zájmy úplně jiné…