31.10.2016 - E15

Autor: Alena Vitásková, Strana: 6

O plynárenskou síť se starají distributoři, provozovatel přepravní soustavy, provozovatelé zásobníků a výrobci. Vzhledem k tomu, že Česko má jen malá ložiska zemního plynu, musí většinu dovážet ze zahraničí. Přepravní soustava je v tomto smyslu závislá na přeshraničních napojeních, jejichž prostřednictvím se plyn dopravuje. Česká přepravní soustava má rovněž významnou tranzitní funkci, což znamená. že část plynu přes Česko pouze prochází do okolních států.

Přepravní soustavu provozuje soukromá společnost NET4GAS, výlučný držitel licence na přepravu plynu. Ten také musí zajišťovat odpovídající technický stav soustavy, její údržbu a případný rozvoj. Na páteřní přepravní soustavu jsou napojeny distribuční soustavy. Potrubí na distribuci plynu umožňuje obchodníkům dodávat plyn všem klientům. Distribuční sítě spravují tři soukromé společnosti: Pražská plynárenská Distribuce, E.ON Distribuce a RWE GasNet. Za využití jejich „trubek“ musí zákazník zaplatit distribuční poplatek, protože potrubí je třeba provozovat, udržovat, kontrolovat, opravovat a popřípadě také obměňovat.

Kromě potrubí jsou součástí sítě například kompresorové a předávací stanice (vnitrostátní i hraniční), o které se stará provozovatel přepravní soustavy. Zásobníky plynu obstarávají jejich provozovatelé. O výrobny plynu se starají jejich vlastníci. Energetický regulační úřad Ú zajištuje, aby přepravce a distributoři do svých nákladů zahrnovali jen ty položky, které s provozem sítí souvisejí, respektive které byly vyvolány provozováním soustav a které jsou nezbytné a efektivně vynaložené.