Doprava elektřiny

24.10.2016 - E15

Autor: Alena Vitásková, Strana: 5

Z energetiky

Jak se dostává elektrická energie do domácností, co jsou to přenosová a distribuční soustava a kdo se o ně stará?

Přenosová soustava, která tvoří páteřní síť v rámci Evropy i Česka, přenáší elektřinu napříč kontinentem i jednotlivými státy. V rámci Česka ji provozuje společnost ČEPS, jejímž jediným akcionářem je stát a výkon akcionářských práv provádí ministerstvo průmyslu a obchodu.

Pro dopravu elektřiny jednotlivým zákazníkům na hladinách velmi vysokého napětí, vysokého napětí a nízkého napětí slouží distribuční soustavy. V oblasti distribuce působí více než 250 společností, ale většina zákazníků je připojena do distribuční soustavy tří největších společností: PREdistribuce, která obsluhuje Prahu a její blízké okolí, E.ON Distribuce, jež dodává elektřinu do jižních Čech a na jižní a střední Moravu, a ČEZ Distribuce pokrývající zbytek území Česka.

Z ekonomického i technického hlediska dává smysl, aby k zákazníkům vedla jen jedna dopravní cesta, ale aby po ní mohlo přenášet elektřinu více obchodníků. Tuto dopravní cestu spravují právě distributoři, kteří mají vždy územní monopol. Obchodník pak může použít služeb distributora pro distribuci elektřiny ke kterémukoli ze svých zákazníků. Proto si český zákazník může vybrat ze široké škály nabídek celé řady obchodníků. Za použití však musí zákazník prostřednictvím svého obchodníka zaplatit poplatek za distribuci, protože síť je potřeba kontrolovat, opravovat či měnit, nebo také rozšiřovat pro nové zákazníky v ještě nezasíťovaných oblastech. Úkolem Energetického regulačního úřadu je kontrolovat, aby distributoři do nákladů zahrnovali opravdu jen nejnutnější položky, které provoz sítí obnáší.

Příští téma se bude věnovat plynárenství.

Autorka je předsedkyní ERÚ