Dopis předsedkyně ERÚ předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi z 16.února 2017 Č.j.: 08677-9/2016-ERÚ

Vážený pane předsedo vlády,
navazuji na naši korespondenci v loňském roce ve věci nové tarifní struktury, která se měla dle vládou schválených dokumentů (Státní energetická koncepce, Národní akční plán pro chytré sítě) implementovat do systému tzv. povinných plateb za elektřinu pro všechny konečné spotřebitele, a to
již od roku 2016.
 
Přes absolutní nevoli pracovního týmu jsem odmítla tyto nové tarify vydat a zvolila jsem veřejný konzultační proces, kdy zaměstnanci Energetického regulačního úřadu absolvovali konzultace po celé České republice
Bylo pro mě potěšující, že jste byl jediný, kdo se mě veřejně zastal a podpořil jste nevydání nových tarifů, přestože vládou schválené dokumenty tuto změnu v tarifní struktuře vyžadují.
 
V uvedené souvislosti jsem si Vám dovolila dopisem ze dne 26. srpna 2016 navrhnout "úpravu Národního akčního plánu pro chytré sítě především v oblasti termínu zavedení komplexní změny tarifní struktury a tuto nepodmiňovat nastavením na jistič, který je nutné chápat především jako bezpečnostní prvek". Zároveň jsem v dopise uvedla tzv. desatero, co se musí stát, aby bylo nutné tarifní strukturu zásadně měnit. Z toho vyplývá, že při současném tempu hektického vývojev energetice máme čas zhruba do roku 2040.
 
Vážený pane předsedo vlády, osobně se však obávám dalšího vývoje, aby Váš zájem, stejně jako moje snaha o udržení přijatelných cen energií pro konečného spotřebitele, nebyl v krátké budoucnosti zcela pošlapán, neboť ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který má v kompetenci zřízení budoucí rady Energetického regulačního úřadu, již neformálně přislíbil některým regulovaným subjektům, že se jejich požadavky budou řešit, až nastoupí Rada ERÚ a nebude Vitásková.
 
Zvláštní byla role pana ministra Mládka v zajištění notifikací na podporu obnovitelných zdrojů. Přestože věděl, že notifikace potřebujeme k vydání cenových rozhodnutí, sdělil mi dne 23. listopadu 2016, že "solární baroni" (citace ministra Mládka) již notifikace mají. Náš úřad je obdržel o týden později v pátek dne 29. listopadu 2016 v pozdních odpoledních hodinách (e-mailem),oficiálně datovou zprávou až dne 2. prosince 2016. Otázkou zůstává, kdo vlastně notifikace v Bruselu vyřizoval, když je majitelé obnovitelných zdrojů měli dříve než státní instituce?
 
Dále není známo, kdo zpracovával některé výpočty, které Ministerstvo průmyslu a obchodu do Bruselu zasílalo.Na tento dotaz nám doposud pan ministr Mládek (od června 2016) neodpověděl, ani jaké výpočty to byly. Stanovisko k notifikacím jsme v požadovaném termínu zaslali. Uvedli jsme i chyby, které mají být napraveny, protože mají negativní dopad na výši podpor z veřejných financí. Tyto chyby doposud nejsou napraveny.
 
Závěrem si opětovně dovoluji na Vás apelovat, vážený pane předsedo vlády, ohledně úpravy vládou schválených dokumentů, které se změnou tarifů zabývají. Deklarovat tak občanům, že stojíte za názorem nezávislého regulátora, který svým postojem zabránil, aby v České republice došlo k obdobnému vývoji ohledně nastavení tarifů jako na Slovensku v nedávných dnech. Deklarovat, že nedovolíte, aby došlo k zavedení nové tarifní struktury, která by poškodila konečné spotřebitele a uvrhla do energetické chudoby statisíce občanů.
 
S úctou
 
Alena Vitásková