Cena tepelné energie

02.01.2017 - E15

Autor: Alena Vitásková, Strana: 9

Cenová regulace v teplárenství se liší od regulace elektroenergetiky i plynárenství. Ceny tepelné energie (tepla i chladu) jsou regulovány věcným usměrňováním cen, což spočívá ve stanovení podmínek pro kalkulaci a sjednání cen.

Energetický regulační úřad stanovuje tyto podmínky v cenovém rozhodnutí k cenám tepelné energie. Zjednodušeně řečeno připraví se mantinely, v rámci kterých se dodavatelé mohou pohybovat, a dosazením oprávněných nákladů, přiměřeného zisku a množství do kalkulačního vzorce vyjde konkrétní cena. To ale také znamená, že konkrétní výši cen tepelné energie v jednotlivých cenových lokalitách ERÚ přímo nestanovuje ani neschvaluje. V kalendářním roce lze do ceny promítnout jen ekonomicky oprávněné náklady nezbytné pro výrobu či rozvod tepelné energie, přiměřený zisk a DPH. Podmínky pro kalkulaci a sjednání ceny tepelné energie platí pro dodavatele tepelné energie, jejichž kalkulovaná a uplatňovaná cena přesahuje cenu limitní (152,86 koruny za gigajoule bez DPH).

Dodavatel sjednává s odběratelem cenu tepelné energie ve smlouvě o dodávce. Cenu lze sjednat jako jednosložkovou či dvousložkovou. Dvousložková sestává z proměnné složky vztažené na jednotkové množství tepelné energie a stálé složky vztažené na jednotkové množství tepelné energie nebo na jednotku tepelného výkonu, jež odpovídají příslušnému rozvodnému nebo odběrnému tepelnému zařízení.

Nastavená regulace cen v teplárenství umožňuje dodavatelům promítnout do cen veškeré technické i jiné podmínky při výrobě a rozvodu tepelné energie. Zároveň pomáhá chránit odběratele před zneužitím monopolního postavení dodavatele v jednotlivých lokalitách.