Alena Vitásková: Smlouvy na dobu neurčitou

22.08.2016 - nazory.e15.cz

Autor: Vitásková Alena

Uzavírání smluv na dodávky energií je upraveno zejména v energetickém zákoně s tím, že nejrozšířenější formou smlouvy na dodávky energií je smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu zahrnující nejen dodávku komodity, ale i její distribuci.

Největší výhodou smlouvy uzavřené na dobu neurčitou je zejména snadné ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem výpovědí při dodržení výpovědní lhůty. Z toho také plyne možnost svobodného výběru nového dodavatele včetně možnosti odstoupení od smlouvy v případě změny ceny komodity (nikoli regulované části ceny) a smluvních ujednání za dodržení zákonem stanovených podmínek.

Při uzavírání smlouvy o dodávkách energií na dobu neurčitou energetický zákon garantuje výpovědní lhůtu smlouvy, která nesmí být ze zákona delší než tři měsíce. Dodavatel musí dodržovat také předpisy týkající se takzvané informační povinnosti obsažené v občanském zákoníku nebo v zákoně o ochraně spotřebitele.