Alena Vitásková: Podpora mikrozdrojů domácností

15.11.2016 - parlamentnilisty.cz

Autor: PV

Domácnosti mohou ušetřit vlastní výrobou elektřiny. ERÚ podporuje vznik malých zdrojů, tzv. mikrozdrojů, na střechách rodinných domků. Dojde časem i na byty v panelácích a bytovkách? A jak je to s využitím sítě?

Od 1. ledna 2016 platí vyhláška ERÚ (č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě), díky níž si domácnosti mohou pořídit a zjednodušeně připojit menší zdroje (např. solární panely) s výkonem do 10 kW a nemusí žádat o licenci. Těmto malým zdrojům se říká mikrozdroje. Jedná se nejčastěji o malé solární elektrárny. Mikrozdroje neslouží podnikatelskému záměru, ale slouží domácnostem, které jsou připojeny na hladině nízkého napětí, ke snižování spotřeby elektřiny ze sítě a jsou trendem, kterým se bude energetika do budoucna ubírat, a především domácnostem ušetří náklady na energie.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Alena-Vitaskova-Podpora-mikrozdroju-domacnosti-462887

Toto zjednodušené připojení bez licence znamená, že odpadá veškerá administrativa ohledně žádosti související s licencí. Na provoz mikrozdroje v tomto případě nemusíte mít ani živnostenský list. To znamená, že v případě ztráty zaměstnání nejste bráni jako podnikatel, máte nárok hlásit se na úřadu práce a nepřijdete tak o podporu v nezaměstnanosti. (Příjmy z licencované výroby elektřiny jsou totiž považovány jako výdělek z podnikání, a podnikatel nemá na podporu nárok). Zjednodušené připojení zároveň znamená jen minimální kontakt s distributorem.

Inovace jdou dopředu a již dnes existují průhledné fólie, které nalepením na okno mohou vyrábět elektřinu ze slunečního svitu. Je tedy snad otázkou blízké budoucnosti, kdy například obyvatelé panelových domů, kteří navíc většinou mají velká okna, budou svou spotřebu také částečně pokrývat vlastní výrobou. To se však týká i dalších typů bytových domů. Možnými inovacemi jsou pak materiály, z kterých jsou vyráběny střešní tašky, nebo fasády, které jsou také schopné vyrábět elektřinu.

ERÚ souběžně jedná s distributory a provozovatelem přenosové soustavy o vytvoření pravidel pro mikrozdroje – decentrální zdroje (včetně plateb za používání sítí), aby se do budoucna galvanicky neodpojovaly od sítě a nadále síť používaly. Řešení je technicky náročné, nicméně důležité pro nás všechny. Vždyť takový „ostrovní" rodinný dům galvanicky odpojený od elektrizační sítě by byl v případě problémů s vlastním zdrojem kompletně bez proudu.