Alena Vitásková podala trestní oznámení na soudce Aleše Novotného

Patrik KAIZR, redaktor

22. února vynesl Aleš Novotný rozsudek 8,5 roků za zneužití pravomoci úřední osoby pro Alenu Vitáskovou. Později se nám ale podařilo zjistit, že případ byl Novotnému s největší pravděpodobností přidělen v rozporu se zákonem i ústavou, soud totiž zřejmě nedodržel takzvaný pracovní rozvrh, který zajišťuje pravidelné střídání soudců a přidělil případ Novotnému mimo toto kolečko.

Zdeněk KOUDELKA, rektor VŠ Karla Engliše

Musí být jasné, že je to podle nějakých pravidel, nikoliv podle svévolného rozhodnutí, ať už by to bylo rozhodnutí kohokoliv.

Patrik KAIZR, redaktor

Později jsme zjistili, že protiústavně si Novotný vybral i přísedící. I ti totiž mají rotovat v jakémsi kolečku, jenže soudce Novotný si podle těchto dokumentů vybírá od roku 2010 jen 7 přísedících ze 140 možných, a to zavdává podezření, že si je vybírá proto, aby prostě jen odsouhlasili jeho verdikty.

Zdeněk KOUDELKA, rektor VŠ Karla Engliše

Manipulace s příslušností toho, kdo bude řešit můj spor, může být zdrojem velké nezákonnosti, může být vlastně projevem zneužívání moci.

Patrik KAIZR, redaktor

Podle Vitáskové tak soudce Novotný zneužil své pravomoci a poté, co jej minulý týden vyzvala k rezignaci, na něj teď podala trestní oznámení.

Alena VITÁSKOVÁ, předsedkyně ERÚ

Stejně, jak on mě soudil za zneužití pravomoci úřední osoby, tak on zneužil svoji pravomoc úřední osoby.

Tomáš GŘIVNA, advokát Aleny Vitáskové

Nám nezbylo než se tedy obrátit na orgány činné v trestním řízení, aby dál prověřily, protože naše prostředky už jsou vyčerpány.

Patrik KAIZR, redaktor

Co je ale závažnější, Vitásková není jediný případ, kde panuje podezření, že ho Novotný soudil jako nezákonný soudce a kde si svévolně vybíral přísedící. Jde o případ Šahrama Zadeha, který je podezřelý z 2,5miliardového podvodu, i on je připraven podat na Novotného trestní oznámení.

Šahram ZADEH, obžalovaný

Budu používat všechny právní prostředky, který zákon mi umožňuje.

Patrik KAIZR, redaktor

Vůbec poprvé se teď místopředseda krajského soudu k celé kauze vyjádřil, Novotného brání.

redaktor /citace: Aleš Flídr, pověřený místopředseda Krajského soudu v Brně/

"Televizní stanice tedy hovoří jednoznačně o pochybení soudu, ačkoliv k tomu je oprávněn toliko Vrchní soud v Olomouci, případně Nejvyšší soud České republiky či Ústavní soud, nikoliv média. Nechápou citované televizní stanice své postavení ve společenském a veřejném životě, či je to cílená snaha ovlivnit veřejné mínění?"

Patrik KAIZR, redaktor

Podezřením, že se u Krajského soudu v Brně postupovalo v rozporu se zákonem i ústavou, se tak teď bude muset zabývat policie. Patrik Kaizr, Prima FTV.

Reportáž je k dispozici zde:

Soubory (scany): Prima ERÚ.mp4