101 dalmatinů, aneb nezávislost ERÚ ohrožena?

Kdo vlastně v tomto státě vládne!

Závěr loňského roku byl nejen pro Energetický regulační úřad (ERÚ) hektický, a to především v oblasti vypsání podpory pro obnovitelné a druhotné zdroje. Stále chyběla notifikace z Bruselu, kterou Česká republika (ČR) musí dle zákona mít, aby mohla být podpora v cenových rozhodnutích stanovena. Ministr Mládek notifikace veřejně slíbil, je totiž za notifikace zodpovědný.

Blížil se konec listopadu 2016 a nic. Největší část obnovitelných zdrojů stále notifikace neměla. Jednalo se o ty, které byly uvedeny do provozu v létech 2006–2012 a které v součtu pobírají podporu v rozsahu přes 40 mld. Kč.

Na notifikaci čekal nejen ERÚ, ale všichni účastníci energetického trhu. Majitelé obnovitelných zdrojů si byli dobře vědomi, že pobírají podporu v rozporu se zákonem, přestože za to nemohou. Stát je dostal do slepé uličky. Legislativa, která podporu stanovila, nebyla dotažena do konce. Chyběla notifikace, o kterou ČR požádala v roce 2012. Tristní situace zasáhla přes 30 000 majitelů obnovitelných zdrojů a situace trvala několik let.

S pochopením je nutné se dívat i na ostatní účastníky energetického trhu, domácnosti, ale také velkoodběratele, kteří de facto platí tuto podporu v zákonem nařízených poplatcích. Stanovili je politici. Naštěstí ERÚ u gestora zákona – Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) – prosadil alespoň zarážku 495,- Kč/MWh. Bez zarážky by šlo o více než 800,- Kč/MWh.

Oba tábory toužebně očekávaly verdikt Bruselu a odvahu ERÚ. Tedy, zda se ERÚ k problému postaví zodpovědně a počká s vypsáním podpory vč. výběru finančních prostředků, až budou v souladu se zákonem, tedy až dorazí notifikace z Bruselu. Jako předsedkyni nezávislého regulačního úřadu mi bylo jasné, že se tento legislativní paskvil musí dotáhnout do konce. Tj. buďto notifikace získat, nebo dostat z Bruselu červenou kartu. Jen tvrdý a umíněný postoj našeho úřadu mohl vést k jednoznačnému závěru. Jednoznačně jsme požadovali předložení notifikací, jinak nic vybírat od konečných spotřebitelů nebudeme a nevypíšeme ani podporu.

Dne 23. listopadu 2016 proběhlo jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu mezi ministrem Janem Mládkem a předsedkyní ERÚ Alenou Vitáskovu. Jednání se zúčastnili i další představitelé MPO a ERÚ. Jednání zahájil pan ministr slovy, že je rád, že vidí celé vedení ERÚ, protože je to on, kdo bude navrhovat novou Radu ERÚ. Všichni jsme měli pochopit, že musíme být v následujících chvílích hodní a poddajní, musíme poslouchat a páchat třeba nezákonnosti, pokud chceme, aby byl pan ministr námi nadšen, aby si nás vybral do Rady ERÚ. Prostě to byl pokus o zastrašení a ovlivnění, nebo (slovy některých státních zástupců) podplacení vedení úřadu. Musím podotknout, že se mu to opravdu nepovedlo. Byla to jen ukázka toho, že Rada ERÚ bude politický orgán a bude takto tzv. „nezávisle" fungovat od srpna 2017.

Pikantní byl závěr jednání, kdy jsme byli informování, že notifikace, na které tak dlouho čeká celý český energetický trh a především Energetický regulační úřad, aby mohl vydat cenová rozhodnutí, již mají fotovoltaici. Konkrétně bylo ministrem Mládkem řečeno: „Solární baroni již notifikace mají." Odcházela jsem z ministerstva plna hořkosti se spoustou otazníků:

1)  Kdo vlastně notifikace v Bruselu vyřizoval? Přece není možné, aby je nevolené struktury již měly a stát nikoliv.

2)  V případě, že je ministerstvo již má, proč je dává nejdříve – dle slov ministra Mládka – „solárním baronům" a ne regulátorovi?

3)  A nebo to byl jasný vzkaz, kdo v tomto státě vládne?